Softvér pre agentúry

ADOS

Softvér pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov, prehľady o fungovaní ambulancie, vyúčtovanie na ZP a mnoho iných funkcií.

Špecializovaný program pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 • vedenie úplnej zdravotnej dokumentácie pacientov ( informácie o ošetrení pacienta a vykonaných výkonoch)
 • prehľad o fungovaní ambulancie (počty a prehľad nových, aktuálnych i vyradených pacientov, počty a prehľad výkonov aj rozdelených podľa ošetrujúcich sestier, štatistiky, tlačivá a formuláre),
 • vyúčtovanie na ZP - dávky výkonov aj dávky dopravy

Hlavné benefity softvéru

 • podpora služieb elektronického zdravotníctva – pripojenie na informačné systémy zdravotných poisťovní, príprava pre systém eHealth
 • aktualizácie programu na nové verzie cez internet
 • promptné poradenstvo a pomoc zákazníkom cez vzdialenú správu
 • možnosť prepojenia so skenerom a digitálnym fotoaparátom

Vedenie zdravotnej dokumentácie

  Vedenie zdravotnej dokumentácie
  • Informácie o ošetrení pacienta, vykonaných výkonoch a terapeutických postupoch.
  • Preddefinované texty pre písanie dekurzu.
  • Kopírovanie dekurzu.
  • Tlač celej karty alebo vybraných častí vo forme dekurzu alebo vo forme správy.

  Zápis výkonov

   Ados hromadný zápis výkonov
   • Kumulované výkony pre rýchly zápis ošetrenia.
   • Prepojenie kumulovaných výkonov s diárom pre veľmi rýchly zápis všetkých mesačných výkonov.
   • Pri zápise kumulovaných výkonov okrem kódu výkonu, počtu výkonov a diagnóz je možné preddefinovať aj poznámku k ošetreniu pacienta. Všetky tieto údaje sa automaticky zapisujú do dekurzu pacienta.
   • Permanentné upozorňovanie na dátum vykázania výkonov 3390, 3393, 3394 pre prípravu novej zmluvy na ďalšie ošetrovanie pacienta.
   • Kontrola výkonov podľa veku, kódu výkonu, diagnózy, intervalu vykonania výkonu aj pohlavia.
   • Kontrola nepovolených kombinácií sleduje výkony, ktoré sa nemôžu vykazovať súčasne.

   Doprava

    Ados diár
    • Pre odbornosť ADOS a Mobilný hospic možnosť vykazovania dopravy.
    • Automaticé vygenerovanie záznamov pre dopravu podľa návštev u pacienta.
    • Vykazovanie pre skupiny pacientov na jednej adrese - napr. domovy dôchodcov.
    • Dávky dopravy priamo pri exporte v spoločnej faktúre.

    Dokumenty a tlačivá v programe ADOS

     Dokumenty a tlačivá v programe ADOS
     • Dohoda o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
     • Indikačný formulár.
     • Plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti.
     • Záverečné hodnotenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, prepúšťacia správa.
     • Návrh na zaradenie pacienta pre ZP - poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
     • Ošetrovateľské štandardy.