Softvér pre agentúry

ADOS

Softvér pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov, prehľady o fungovaní ambulancie, vyúčtovanie na ZP a mnoho iných funkcií.

Pomáha agentúram ADOS s rutinnou prácou pri návštevách pacientov.

 • eZdravie

  podpora služieb elektronického zdravotníctva – pripojenie na informačné systémy zdravotných poisťovní, príprava pre systém eHealth

 • Aktualizácie

  možnosť automatickej aktualizácie programu na nové verzie cez internet, a tým aj spĺňanie legislatívnych požiadaviek

 • Podpora

  promptné poradenstvo a pomoc používateľom programu pomocou vzdialenej správy

Vedenie zdravotnej dokumentácie

  Vedenie zdravotnej dokumentácie
  • Informácie o ošetrení pacienta, vykonaných výkonoch a terapeutických postupoch.
  • Preddefinované texty pre písanie dekurzu.
  • Kopírovanie dekurzu.
  • Tlač celej karty alebo vybraných častí vo forme dekurzu alebo vo forme správy.

  Zápis výkonov

   Ados hromadný zápis výkonov
   • Kumulované výkony pre rýchly zápis ošetrenia.
   • Prepojenie kumulovaných výkonov s diárom pre veľmi rýchly zápis všetkých mesačných výkonov.
   • Pri zápise kumulovaných výkonov okrem kódu výkonu, počtu výkonov a diagnóz je možné preddefinovať aj poznámku k ošetreniu pacienta. Všetky tieto údaje sa automaticky zapisujú do dekurzu pacienta.
   • Permanentné upozorňovanie na dátum vykázania výkonov 3390, 3393, 3394 pre prípravu novej zmluvy na ďalšie ošetrovanie pacienta.
   • Kontrola výkonov podľa veku, kódu výkonu, diagnózy, intervalu vykonania výkonu aj pohlavia.
   • Kontrola nepovolených kombinácií sleduje výkony, ktoré sa nemôžu vykazovať súčasne.

   Diár objednávok

    Ados diár
    • Prehľadné objednávacie diáre pre všetky sestry v agentúre.
    • Farebné rozlíšenie výkonov a termínov návštev.
    • Podsvietenie dĺžky pracovnej doby každej sestry.
    • Vyznačené štátne sviatky, rezervované termíny a vyznačené termíny dovoleniek sestier.

    Dokumenty a tlačivá v programe ADOS

     Dokumenty a tlačivá v programe ADOS
     • Dohoda o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
     • Indikačný formulár.
     • Plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti.
     • Záverečné hodnotenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, prepúšťacia správa.
     • Návrh na zaradenie pacienta pre ZP - poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
     • Ošetrovateľské štandardy.