Spoločnosť

Informačné systémy sú naša práca a naše hobby.

Kunsthalle Žilina

Generálny partner projektu

Neologická synagóga od Petra Behrensa v Žiline patrí k najpozoruhodnejším pamiatkam modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Budova, od roku 1963 národná kultúrna pamiatka, slúžila po vojne najskôr ako divadelná a koncertná sála, potom ako aula Vysokej školy dopravnej, a neskôr, až do roku 2010, tam bolo kino. V roku 2011 sa do obnovy pustilo občianske združenie Truc sphérique. Hlavným zámerom projektu je vdýchnuť tejto budove nový život vytvorením výstavného priestoru európskeho rozmeru, tzv. kunsthalle. Spoločnosť Počítače a Programovanie s.r.o. je generálnym partnerom tohoto projektu.

Ema Kapustová

Nádej slovenského Biatlonu

Reprezentantka Slovenska v Biatlone.

Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Podpora vzdelávania mladých farmaceutov

Farmaceutická fakulta UK. Pomáhame pri vzdelávaní mladých farmaceutov.

SVTS

Slovenský vysokohorský turistický spolok

Čo môžu dať hory nám a čo môžeme my dať horám.

Karate

Karate oddiel TJ SOKOL Žilina

Podpora nových talentov slovenského športu.

Galéria