Informácie pre pacienta a reklama

Informačný terminál lekárne

Zariadenie v lekárni, ktoré sa napája na sklad lekárne v reálnom čase. Zobrazuje ceny liekov, doplatky za lieky, ekvivalent liekov a príbalové letáky. Využíva sa tiež na zobrazovanie reklamy.

Reklamná plocha a aktuálne informácie pre zákazníkov lekárne

Aktuálne a rýchle informácie o cenách liekov a ostatného sortimentu lekárne. Projekcia reklamných informácií a upozornení pre zákazníkov lekárne.

ITL s dotykovou obrazovkou pre zákazníkov lekárne ponúka

  • napojenie na sklad lekárne
  • zobrazí ceny liekov, doplatky za lieky, ekvivalenty liekov alebo ceny doplnkového tovaru
  • príbalové letáky
  • vyhľadávanie pomocou dotykovej klávesnice
  • ponuka produktov podľa zdravotných problémov
  • projekcia reklamných informácií
ITL pripojený na TV, zobrazuje reklamu
ITL pripojený na TV, zobrazuje reklamu
Dotykový displej
Dotykový displej, vyhľadá lieky a zobrazí reklamu
Možnosti osadenia
Možnosti osadenia pri výdajnom mieste
Rozhranie na správu reklamy
Rozhranie na správu reklamy
Držiak
Držiak je možné prisposobyť každej požiadavke individuálne