Softvérové rozšírenie

Vernostný systém

Zákaznícke karty - vernostný systém pre lekárne je marketingovým nástrojom pre nadviazanie užšieho vzťahu medzi lekárňou a jej zákazníkmi.

Nadviazanie kontaktu medzi lekárňou a jej zákazníkmi

Zákaznícke karty - vernostný systém pre lekárne je marketingovým nástrojom pre nadviazanie užšieho vzťahu medzi lekárňou a jej zákazníkmi. Systém je doplnkovým modulom k systému WinLSS. Popri zákazníckej karte (ak je zákazník zároveň pacientom), je v systéme možné viesť aj liekovú kartu pacienta s informáciami, ktoré zvýšia kvalitu poskytovanej lekárenskej starostlivosti pre konkrétneho pacienta. Vernostný systém poskytuje variabilné riešenie tak, aby každá lekáreň mohla mať pre zákazníkov jedinečné podmienky a osobitný prístup. Poskytujeme kompletné riešenie systému.

Pomôžeme Vám s nasadením vernostného systému

  • Návrh nastavenia systému priamo pre Vašu lekáreň
  • Grafický návrh plastovej karty
  • Zabezpečenie výroby a dodávky plastových kariet
  • Inštaláciu a zaškolenie obsluhy