Inventúra, expedícia

WinLSS mobile

Mobilné PDA zariadenie, ktoré výrazne skracuje čas potrebný na rutinné činnosti v lekárni - kontrolu skladu, objednávky, inventúru a iné.

Jednoduchá inventúra

WinLSS Mobile je aplikácia pre prenosný vreckový počítač - PDA zariadenia. Dodáva sa špeciálne PDA so snímačom čiarového kódu napr. SYMBOL MC3190 (alebo MC3290). Aplikácia spolupracuje s winlss_pda systémom a výrazne skracuje čas potrebný na rutinné činnosti v lekárni - kontrolu skladu, objednávky, inventúru a vytváranie výdajok zo skladu cez PDA.
  • INVENTÚRA - vstup materiálu pri sčítavaní položiek na sklade a ich prenos do systému WinLSS
  • OBJEDNÁVKY - vytvorenie objednávky v prenosnom termináli a prenos do systému WinLSS
  • VÝDAJ - vytvorenie výdajky priamo v sklade a prenos do systému WinLSS
  • KONTROLA SKLADU - kontrola stavu materiálu na sklade porovnaním so stavom v systéme WinLSS
  • VÝDAJ NA POKLADNI - výdaj liekov z eReceptov na pokladni