Zubná technika

ZUBTECH

Špecializovaný program pre vedenie agendy v prevádzke zubnej techniky. Umožňuje evidenciu pacientov v centrálnej kartotéke, príjem protetických prác od lekárov, tlačové zostavy pre protetické práce a mnoho iných funkcií.

Špecializovaný program pre vedenie agendy v prevádzke zubnej techniky

 • Centrálna kartotéka pacientov

  evidencia protetických prác pacientov a evidencia účtov, RTG snímkov, obrázkov a dokumentov pacientov.

 • Podpora

  promptné poradenstvo a pomoc používateľom programu pomocou vzdialenej správy

Príjem protetických prác od lekárov

  • evidencia práce s grafickým zobrazením zubného kríža
  • evidencia protetických výrobkov pod vlastnými kódmi ZT i kódmi z liečebného poriadku
  • evidencia spotreby a šarže použitého materiálu na protetickú prácu
  • záznam o pohybe protetickej práce medzi ZT, lekárom a pacientom
  • tlač protetických štítkov

  Tlačové zostavy pre protetické práce

   • rozpracované, ukončené, plánované na konkrétny termín
   • podľa laborantov, lekárov a zdravotníckych zariadení
   • tlač T1 a T2 formulárov
   • rozdelené podľa výrobkov, podľa typov výrobkov
   • skrátené zostavy len s výslednými sumami

   Príjem kovu od pacientov

    • tlač príjemky - dokladu o prijatom kove od pacienta
    • po dokončení práce - vyúčtovanie spotreby kovu, tlač návratky

    Účty a faktúry

     • vystavenie a tlač účtu alebo faktúry pre pacienta
     • vystavenie a tlač účtu pre lekára v prípade, že protetická práca nebude účtovaná formou faktúry
     • samostatná faktúra na konkrétnu protetickú prácu
     • hromadná faktúra pre jedného, prípadne viacerých lekárov v jednom zdrav. zariadení, zahrňujúca ukončené protetické práce za ľubovoľné obdobie

     Tlačové zostavy pre účty a faktúry

      • prehľad účtov a faktúr po lekároch, po pacientoch, sumáre za ľubovoľné obdobie
      • rozdelenie faktúr podľa dátumu vystavenia, zaplatenia, splatnosti
      • prehľad uhradených a neuhradených faktúr

      Skladová evidencia materiálu

       • možnosť automatického odpisu materiálov zo skladu po zápise výrobkov do práce
       • rôzne tlačové zostavy, príjemky a výdajky
       • sledovanie minimálneho stavu skladových položiek
       • sledovanie expirácie materiálu
       • sledovanie skutočnej spotreby materiálu porovnaním výdaja materiálu na laboranta a spotreby na protetické práce, ktoré zhotovil.