Senzory

Doplnky k systémom automatickej identifikácie

Fotoelektrické meracie a kontrolné prvky

 • Detekčná a meracia svetelná mriežka: AREAscan DS1 a DS3
 • Meranie vzdialenosti pomocou laseru: S80L-Y
 • Ultrazvuková detekcia objektov: US18

Doplnky k systémom automatickej identifikácie

Univerzálne senzory

 • priamy lúč ( 6,5 až 70 m )
 • odrazený lúč ( 0,6 až 6 m )
 • polarizovaný odrazený lúč (1,5 až 9 m )
 • blízke snímanie ( 15 až 300 cm )

Doplnky k systémom automatickej identifikácie

Fotoelektrické bezpečnostné zariadenia

 • Riadiace jednotky: SB-BWS-T2 a SB-BWS-T4
 • Svetelné závesy: SE2-body, SE4-body - na ochranu tela (2 a 4 lúčové)
 • SE2-hand, SE4-hand - na ochranu rúk (2 a 4 lúčové)
 • SE4-finger - na ochranu prstov (4 lúčové)