Pultové snímače

Magellan 9800

 • pultový skener/váha s vysokým výkonom skenovania vo všetkých rovinách
 • rýchle a kontinuálne skenovanie 1D/2D kódov s audio - vizuálnym potvrdením úspešného skenovania
 • voliteľný Top Down skener (s rôznou konštrukčnou výškou) s orientáciou na zákazníka pre rýchle a jednoduché načítanie vernostných kariet alebo digitálnych kupónov zo smartónu
 • najväčšia doska zabudovanej váhy pre ľahké a presné váženie dlhých alebo objemných tovarov
 • technológia ScaleSentry ™ na monitorovanie a prevenciu zmenšenia straty z nadmerne veľkých tovarov umiestnených mimo vážiaceho povrchu
 • nízka výška bočnej hrany skenera umožňujúca výbornú prístupnosť a flexibilitu
 • servisný port umiestnený na hornej strane umožňuje rýchly servisný zásah (vrátane aktualizácií softvéru), čím sa znižujú náklady na servis a rekalibráciu váhy
 • inteligentná technológia Illumix ™ určená na digitálne zobrazovanie
 • skenovania DIGIMARC znakov
 • multirozhranie: RS232, IBM 46xx, USB (iba pre skener), klávesnica (iba pre skener)
 • rozmery: 35,2cm-50,7cm x 29,2cm x 10,6cm
 • rozsah váženia: 0 - 15kg s rozlíšením váhy už od 0,002kg
 • napájanie: 100-250VAC, 12W max.

Ďalšie snímače