Správca Ordinácie Lekára pre Windows

SOLW

Špecializovaný program pre praktických, detských, odborných lekárov a SVLZ na prácu v samostatných ambulanciách. Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov.

Typ služby
Cena s DPH
Ročná licencia lekár + sestra
365.00 € / rok
Ročná licencia ďalší lekár
292.00 € / rok
Ročná licencia ďalší admin. pracovník (sestra/recepčná)
50.00 € / rok
Cenník je platný od 1.1.2024